Tio år tio exempel, byggande för hållbar utveckling i Göteborg 2003-2013 Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, Göteborg