Föreningen Huskurage inleder samarbete med Botrygg!

Under sommaren vet vi att många blir utsatta för våld i sina hem utan samma möjlighet till trygghet. Det är därför med stor glädje vi berättar att Botrygg med sammanlagt cirka 3 000 lägenheter i Göteborg, Linköping, Norrköping, Stockholm och Örebro kommer införa Huskurage. Därmed kommer Botrygg stå föredöme för vad varje fastighetsägare kan göra för att bidra till ett samhälle fritt från våld.
Huskurage är en ideell förening som sprider kunskap om hur vi alla kan agera vid oro för våld. Med Huskurage kan vi öka medvetenheten om våld och om hur grannar kan agera för att förebygga och stoppa våld i nära relation.
Det har varit en mörk tid, våldet i samhället har varit närvarande på alldeles för många platser med uppmärksammade mord på kvinnor som de mest brutala påminnelserna om varför det här är en av världens viktigaste insatser. Vill vi ha bort våldet på gator, arenor och torg måste vi göra hemmen till en plats där människor känner sig trygga –säger Peter Svensson, Huskurage.

Vid införande av Huskurage införs en policy om hur grannar kan agera vid oro för våld i nära relation i sina bostadshus. Tillsammans kan vi rädda liv och förändra livet för utsatta vuxna och de många barn som lever med våld i sina hem. Att införa Huskurage är ett ställningstagande mot våld och för ett tryggare samhälle för alla. Tillsammans kan grannar rädda liv. Den grannen kan vara du, den grannen kan vara din. Alla kan göra något.
Läs mer på www.huskurage.se

Rulla till toppen