MKB backar om bostadsbygge på Hyllievång Sydsvenskan