Frihamnen vinner Planpris

Göteborgs stad och Älvstranden utveckling får årets Planpris för det nytänkande arbetssätt de utvecklat i Frihamnen i Göteborg.

”I planarbetet med Frihamnen har Göteborgs stad utvecklat ett nytänkande arbetssätt för att bjuda in medborgarna, företagen och de kommunala förvaltningarna att samarbeta kring utvecklingen av en mer socialt och ekologiskt hållbar stad”, skriver juryn i sin motivering.

Botrygg har varit en aktiv part i planarbetet genom planarkitekt Johan Henriksson , arkitekt Roger Oom, båda Tengbom samt projektledare Joachim Arcari från Botrygg. Arbete med planförslaget har pågått i över ett år med workshops och många internationella deltagare.

Botrygg kommer att bygga ca 200 hyresrätter, 100 bostadsrätter och 1 000 kvm offentliga lokaler i den första etappen av utbyggnaden av Frihamnen i Göteborg. Läs mer om projektet här

Rulla till toppen