Samrådsutställning för nya bostäder i Keillers Gårdar

Botrygg förenar Gårdsten med Lövgärdet

Den nya bostadsbebyggelsen i Keillers gårdar ligger i nära anslutning till Keillers damm. Området runt Keillers damm är ett mycket omtyckt och naturskönt rekreationsområde som till största delen utgörs av skogsmark och öppen delar.

Gårdsten bebyggdes mellan 1969-1972 med omkring 3 300 lägenheter och bildade tillsammans med Lövgärdet och Rannebergen tre satellitområden runt Angereds Centrum. Bebyggelsen i Gårdsten var ett tydligt exempel på ett miljonprogramsområde, med storskaliga rationella förtecken. I slutet på 1990-talet påbörjades ett förändringsarbete av Gårdsten. Målsättningen idag är att tillskapa 1 000 nya bostäder på 10 år, lokaliserade så att de ger mervärden genom tätare bebyggelse som skapar ökad trygghet.

Vårt förslag är att komplettera område C i Gårdstens nordöstra hörn med ny bostadsbebyggelse som skapar en förtätad stadstruktur och som förenar Gårdsten med Lövgärdet. Det är ett stort önskemål att vi binder ihop Gårdsten med Lövgärdet, på ett tillgängligt sätt. Allra helst vill man att lutningen på dessa skall vara högst 1:20. Naturen mellan det övre och nedre området lutar brant. Lösningen har vi lånat från Madeira där man har låglutande vatten-/gångvägar/levador utmed branta berg. Här skulle ”Levaderna” kunna följa höjdkurvorna i ett organiskt mönster. För att kunna bygga hus och garage kommer vi att spränga bort berg. Den sprängsten som blir över kan vi använda för att bygga snygga naturstensmurar ihop med levaderna. För att förbättra tryggheten när man går genom skogen föreslår vi att små ”Lyktor” byggs intill levaderna. Små byggnader helt i trä, inplacerade i naturen. Bostadshus med några få lägenheter, som lyser upp i skogen.

Botrygg är sedan tidigare etablerad i Linköping, Norrköping, Stockholm, Göteborg och Örebro. Fastighetsbeståndet omfattas i dag av mer än 93 fastigheter med ca 2600 lägenheter och ca 300 lokaler i olika storlekar.

För mer information se projektets sida eller kontakta:
Joachim Arcari, joachim.arcari@botrygg.se 010-516 30 00

Rulla till toppen