Fler bostäder byggs Kinda Posten/Linköpings Tidning