Det går att bygga hyreslägenheter: broschyr utgiven av Hyresgäst-föreningen region Stockholm