Mark i Stockholms stad säljs ofta till underpris
Svenska Dagbladet