Avstår 13 miljoner i vinst för att kunna ge billigare hyror
– ny byggmodell prövas

NA