Kan beställaren bli byggbranschens biltillverkare?
Byggindustrin