Efterlängtad invigning av torget
Norrköpings tidingar