Botrygg vinner markanvisningstävling i Frölunda

Botrygg erhåller ny markanvisning i Göteborg med bl.a inriktning Trygghetsbostäder i Bostadsrättsform.

I Västra Frölunda på Marconigatan/Televisionsgatan har Botrygg Göteborg AB fått en markanvisning för 60 bostadsrätter där 20 av lägenheterna skall uppföras som Trygghetsboende. Kombinationen är ny både för Göteborg Stad och Botrygg, personer skall vara fyllda 70 år för att kunna få köpa lägenhet och flytta in. Botrygg kommer att erbjuda service för de boende med ett kommunalt ekonomiskt bidrag.

Botrygg Göteborg är nyfiken på kombinationen och vill testa marknaden. Om det är lyckat så kommer vi att uppföra fler i staden.

Rulla till toppen