Spadtag Selma Lagerlöfs Torg

Ett steg närmare 170 hyresrätter, äldreboende,
trygghetsboende samt BMSSFredagen den 1 februari togs det första symboliska spadtaget för ett av Hisings-Backas mest
nydanande byggprojekt i modern tid. Våra samarbetspartners och andra intressenter hade samlats
för att förrätta detta symboliska första spadtag. Stadens högst ansvarige politiker med ett särskilt
ansvar för stadsutvecklingen, kommunalrådet och tillika Byggnadsnämndens ordförande i
Göteborg Hampus Magnusson (M) var en av flera prominenta representanter och talare på detta
för Selma Stad symboliska första spadtag.


Botrygg har anvisats mark för att bygga 172 hyresrätter, fördelade på 100 lägenheter i äldreboende, 63 lägenheter i
trygghetsboende samt 9 lägenheter som BMSS-boende (bostad med särskild service), vid Selma Lagerlöfs Torg på Norra
Hisingen. Markanvisningen skedde i konkurrens med 10 andra byggherrar under hösten 2012. Botrygg har tidigare byggt
150 bostadsrätter vid Selma Lagerlöfs Torg, kvarter K-N. Lägenheterna i etapp 2 är belägna i kvarter Q och J.


– Det känns fantastiskt att vi har fått äran att tillskapa fler kvaliteter i ett nytt befintligt område i Göteborg och
den utmaningen tar vi på största allvar. I Selma Stad ska alla trivas både i sina hem och sitt område i decennier.
Botrygg som samhällsbyggande aktör har en enkel filosofi, det är otroligt viktigt att vi lyssnar på de som redan
är bosatta i och kring Selma Lagerlöfs Torg och de som är intresserade av att flytta hit därför har vi haft en god
dialog med kommunen, de boende och hyresgästföreningen under hela processen, säger Joachim Arcari, VD
hos Botrygg i Göteborg.

Den dysfunktionella bostadsmarknaden hämmar tillväxt, jobb och en fungerande integration. Den hindrar människor från
att få sin första bostad och företag från att kunna anställa och växa. Bostadsbristen spiller över på i stort sett samtliga
samhällsområden och bidrar till trångboddhet och sociala problem. Därför är det idag glädjande att jag i egenskap av
ordförande för Byggnadsnämnden i Göteborg kan förrätta detta symboliska första spadtag för fler nya hem, bostadsbristen
skall knäckas säger Hampus Magnusson (M).


– Det är mycket glädjande att bostadsbyggandet håller en fortsatt hög takt i Göteborg. Det är allt fler som vill bo i
Göteborg och det känns roligt att bostadsbyggandet har satt riktig fart efter många års enträget arbete som vice
ordförande i Fastighetsnämnden, Göteborg kommer under min ledning vara en stad för nybyggare säger Hampus
Magnusson (M) kommunalråd med ansvar för stadsutvecklingen.
Om


Om Byggprojektet:Det är etapp 2 i det stora förändringsarbetet som pågår runt Selma Lagerlöfs Torg där Göteborgs stad bedömer att det
kommer att finnas närmare 4 000 nya bostäder när alla etapper är klara i och kring Litteraturgatan.Selma Stad är namnet på
det nya bostadsområdet som Botrygg är med och bygger. Det är området runt Selma Lagerlöfs Torg samt Litteraturgatan
som ska bli ett stadsmässigt stråk genom att rustas upp med flera olika projektetapper, nya butiker, kommunal service och
livsmedelsaffärer, en modernisering av befintliga grönområden mfl.


Om Selma Lagerlöfs Torg:Selma Lagerlöfs Torg är beläget på Norra Hisingen och ligger ca 5 km från Göteborgs Centrum. Byggnationen kommer att
utgöra den andra etappen i områdets omvandling och omfattar sammanlagt ca 500 nya bostäder.


Rulla till toppen