Med Botryggs hyrköp har du hyresgästens frihet; om exempelvis dina familjeförhållanden eller ekonomiska situation ändras är det enkelt att anpassa boendesituationen. Hyrköp ger även möjlighet att lära känna ett nytt område och hur det är att bo i hus vilket i förlängningen ger möjlighet att fatta ett informerat köpbeslut.