”Konkurrensen helt satt ur spel i Stockholm”
SvD Näringsliv