Botrygg säljer fastigheter till Samhällsbyggnadsbolaget

Botrygg har idag sålt 24 fastigheter i Linköping till börsnoterade Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (SBB). Fastigheterna är så kallade samhällsfastigheter så som utbildningslokaler
och vård- och omsorgsfastigheter. Köpeskillingen uppgår till 950 Mkr och SBB tillträder
fastigheterna idag 31 maj 2019. Botrygg kommer att fortsätta att förvalta fastigheterna på
uppdrag av SBB under minst tre år.

– Anledningen till att vi säljer är att vi har stor exponering mot samhällsfastigheter och vill öka
med fler bostadsfastigheter, säger Adam Cocozza, VD Botrygg.

Efter försäljningen har Botrygg kvar 12 samhällsfastigheter i Linköping. Målsättningen är att
byggstarta cirka 300 lägenheter per år i olika städer. Andelen hyreslägenheter i produktion
kommer att öka under de närmaste åren vilket binder mycket eget kapital.

-Vi har för närvarande pågående bostadsbyggen i Linköping (150 lgh), Uppsala (200 lgh),
Örebro (150 lgh), Göteborg (150 lgh) och Norrköping (50lgh), dessa färdigställs inom de
närmaste två åren. 2020 startar vi cirka 300 lägenheter i Nacka, Järfälla, Göteborg och
Linköping.

Försäljningen får inga konsekvenser för förvaltningspersonalen.

Om Botrygg

Botrygg är ett bygg- och fastighetsbolag med 400 anställda som planerar, bygger och förvaltar
hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter. Bolaget har idag ett fastighetsbestånd i
Stockholm, Linköping, Norrköping, Göteborg samt Örebro omfattande 3000 lägenheter,
därutöver förvaltas 1500 lägenheter åt olika bostadsrättsföreningar.

Produktion och förvaltning av bostäderna drivs i egen regi, därför kan Botrygg ha lägre hyror
än branschgenomsnittet.

Botrygg hade 88,9 % nöjda hyresgäster jämfört med snittet i riket som
låg på 79,2. Botrygg tilldelades pris för Sveriges mest nöjda hyresgäster i AktivBo’s
Branschindex mätning 2014 och 2017.

Botryggkoncernen omsätter cirka 1,2 miljarder och gjorde 2018 ett resultat på 365 Mkr. 2% av
bolagets förvaltningsresultat avsätts varje år i sponsring av idrott- och kulturverksamhet.

Äldreboendet på Brunnsgatan är en av fastigheterna som ingår i försäljningen. Bild: Botrygg

Fastigheterna som säljs bland annat

Fastighet Adress Verksamhet

 • Rymdattacken 1 Flöjtgatan 2 Förskolan Flöjtgatan 2

 • Anders 8 Platensgatan 28 Del av Katedralsgymnasiet

 • Nässeltråden 1 Hembygdsvägen 25 Bogestadsskolan

 • Tandkronan 5 Ekhagagatan 39 och
  41

 • Montesoriskolan Trilobiten och Förskolan
  Skogsmyran

 • Hornet 13 Valhallagatan 38 Valhallagatans Stödboende

 • Isglassen 2 Hemmansgatan 58 Hemmansgatans Vårdboende

 • Rymden 1 Valthornsgatan 1-35 Valthornsgatans gruppboende, Valthornsgatans
  vårdboende, bostäder

 • Rymdattacken 2 Flöjtgatan 41 a-k Flöjtgatans servicebostäder

 • Adjunkten 2 Brunnsgatan 16 Sandrinoparken Vårdboende

 • Tandkronan 6 Ekollongatan 20 Ekollongatans vårdboende

 • Därutöver 14 förskolor i olika stads- och kommundelar.

 • För mer information kontakta:

  Adam Cocozza, VD Botrygg, 010-516 30 00, 073 988 20 35, adam@botrygg.se

  Rulla till toppen