Den första etappen av vår fasadrenovering i Gårda, Göteborg, är nu klar!