Första veckan i april påbörjas markarbete för Botryggs nybyggnationsprojekt i Sandtorp
Svensk byggtidning