Vi förvärvar gamla Vretaskolan i Berg

Vid årsskiftet stod det klart att vi köper del av fastigheten Vreta Klosters Berg 7:1, mer känt som gamla Vretaskolan. Fastigheten, som är belägen invid Bergs slussar och sjön Roxen, består i dagsläget av Naturbruksgymnasiets gamla undervisningslokaler samt elevhem. Lokalerna har stått oanvända sedan skolan lämnade området 2011 då Region Östergötland har sökt efter köpare.Affären mellan Regionen och Botrygg omfattar hela gamla skolområdet öster om Stjärnorpsvägen och tillträde sker så snart avstyckningen är klar.– Jag är väldigt nöjd över hur processen har fortlöpt och att vi nu har hittat en bra tagare till gamla Vretaskolan i Berg och är övertygad att Botrygg, ihop med Linköpings kommun, kommer utveckla området till en attraktiv plats att bo på, säger Reine Sundell fastighetschef på Region Östergötland.Botrygg avser ansöka om ny detaljplan för området för bostadsbebyggelse.– Vi är mycket nöjda med förvärvet, säger Botryggs VD Adam Cocozza. Det finns höga boendekvalitéer i närområdet med Göta kanal, Berg slussar, småbåtshamnen och sjön Roxen i direkt anslutning.
Det har alla förutsättningar att bli ett av Linköpings mest attraktiva småhusområden.

Rulla till toppen