Nybyggda lägenheter med lägre hyra – men inte för alla
SVT