Trångbodda familjer får lägre hyra – i nyproduktionen
SR P4