Botrygg ny ägare till två fastigheter i Täby

Botrygg köper två fastigheter för gruppbostäder av Täby kommun där två nya gruppbostäder för LSS ska uppföras.

Behovet av gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är stort och bedöms öka framöver. Botrygg kommer genomföra nyproduktion inom fastigheterna Bordet 20 och Löttingelund 3:29 med Täby kommun som hyresgäst.

– Botrygg är glada att få möjligheten att bygga två nya LSS boenden av hög kvalité. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Täby kommun, säger Adam Cocozza, VD på Botrygg.

– Genom samarbetet med Botrygg får vi två nya LSS bostäder. Verksamheten kommer drivas i kommunal regi vilket skapar en trygghet under många år framöver och är bra för Täbyborna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Rulla till toppen