Botrygg går med i Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council, SGBC, är Sveriges ledande organisation för ett hållbart samhällsbyggande. Nu har Botrygg blivit en del av organisationen.

– Vi har blivit medlemmar i SGBC och ser fram emot den kunskap och det stöd som finns att hämta i nätverket. Det kommer väl till pass nu när vi har bestämt att alla våra fastigheter ska certifieras enligt miljöbyggnad silver, säger Cecilia Wallin, hållbarhetschef på Botrygg.

Certifieringen blir en tydlig markering i att Botrygg är ett företag som engagerar sig i miljöfrågor med ett tydligt fokus på våra kunder som vistas i lägenheterna.

– Det här är ett av många beslut på vår beslutsamma och fortsatta hållbarhetsresa mot ett lägre klimatavtryck.

Hur kommer Botrygg bidra till organisationen?

– Botrygg har rådighet över hela bostadsutvecklingsprocessen. Vi har egen byggpersonal, äger alla våra fordon, redskap och bodar. Det ger oss en mycket god inblick i både de utmaningar och möjligheter som finns i omställningen mot ett hållbart byggande. Vår tajta organisation gör det lätt att få en överblick för att snabbt kunna ställa om och inse vad som ger bra effekt och vilken besparing eller kostnad som det medför, säger Cecilia Wallin.

Rulla till toppen