Kundundersökningen är besvarad och resultaten är här!

Nu har våra hyresgäster besvarat den kundnöjdhetsundersökning som Aktivbo skickar ut varje år. Vårt resultat fortsätter att vara starkt och visar att vi återigen har levererat prisvärda bostäder och hög servicekvalitet.

I dag redovisar vi resultatet för rubriken Serviceindex. Under den finns fyra kategorier som hyresgästerna har tagit ställning till: ”hjälp när det behövs”, ”ta kunden på allvar”, ”trygghet” och ”rent och snyggt.”

Kategorin ”ta kunden på allvar” höjs med 0,3 procent i jämförelse med 2021 och ”trygghet” ligger på samma nivå som föregående år. Vårt resultat under ”rent och snyggt” har dessvärre sjunkit med 1,7 procent. Samtidigt höjs resultatet för ”hjälp när det behövs” med 2,3 procent.

– Resultatet för ”hjälp när det behövs” ligger på 94,7 procent vilket är ett högre resultat än någon hade i förra årets undersökning. Det innebär att vi är bäst i Sverige på att ge kunderna rätt hjälp när de behöver den, berättar Henrik Söderbring, Förvaltningschef på Botrygg.

Vårt sammanvägda resultat för Serviceindex landar på 88,9 procent, vilket är samma resultat som vi hade förra året.

– Vi har genomfört många punktinsatser för att höja kundnöjdheten och kommer under den närmsta tiden analysera dessa för att se vilken effekt de har fått på resultatet. Vi kommer även titta på kategorin ”rent och snyggt” där vi tyvärr har backat lite i jämförelse med föregående år. Det blir en viktig fråga att jobba med under kommande år.

Glädjande är att 96,3 procent skulle rekommendera oss som förvaltare och att det generella trivselbetyget landar på hela 95,5 procent.

Rulla till toppen