Vi har uppmärksammats av EnergiEngagemang!

I slutet av juni blev vår tekniska förvaltare, Andreas Öberg, intervjuad av företaget EnergiEngagemang som har monterat våra solceller på Arenaskolan i Linköping. Andreas berättade om Botrygg, vårt hållbarhetstänk och företagets mål att investera i fler solceller i framtiden. Intervjun kommer att publiceras på Energiengagemangs plattformar i höst, både i en artikel och i rörligt format.

Hur kommer det sig att vi har satsat på solenergi på Arenaskolans tak?

– Det är ett platt och bra tak i rätt väderstreck. Skolan är en verksamhet som drar mycket energi under dagtid, det vill säga när vi producerar. Vi avlastar också ett redan hårt belastat elnät genom att ha lokalproducerad energi. Sedan ligger det också i tiden och vi tar ytterligare kliv i rätt riktning för att värna om klimatet och det här går helt i linje med den hållbarhetsstrategi som vi har, säger Andreas Öberg.

Hur gynnar det här oss som företag på lång sikt?

– Elpriserna har stigit och kommer förmodligen fortsätta stiga. Det ger ett större värde på den här typen av producerad energi, sedan ser vi också att det blir mer och mer kostnadseffektivt att bygga solceller och att inte vara beroende av att köpa el. Monteringen ökar även fastighetsvärdet. När vi genomförde kalkylen var elpriset lägre än vad det är idag så det här har blivit en mycket bra affär nu när elpriserna stiger igen. Solcellerna sitter ju dessutom på en nybyggd skola som kommer att finnas länge. Det är definitivt en viktig fråga inom företaget som går i linje med den hållbarhetsstrategi som vi har. Vi tittar också på att installera solcellsanläggningar på ett 20-tal av våra redan befintliga byggnader, säger Andreas Öberg.

Rulla till toppen