Vi har infört räntegaranti för att stötta bostadsrättsköpare

Den senaste tidens räntehöjningar har lett till att många bostadsrättsköpare riskerar höjda föreningsavgifter. Trots att kostnadskalkyler och ekonomiska planer hade en god räntemarginal vid tidpunkten för upprättandet har den senaste tidens räntehöjningar inneburit att många föreningars räntekostnader överstiger de budgeterade.


Botrygg har därför kompletterat sitt trygghetspaket med en räntegaranti i alla bostadsrättsprojekt
som är under uppförande.


– Garantin innebär att föreningarna kompenseras för mellanskillnaden mellan den kalkylerade räntan och den faktiska för föreningens bundna lån, säger Adam Cocozza, VD på Botrygg.


Medan många av branschens största aktörer låter föreningarna ta räntesmällen är det en självklarhet för oss att tänka om och stötta föreningarna.


– Vi anser inte att det är rimligt att våra kunder ska ta hela kostnaden. Genom att kompensera föreningen för de ökade räntekostnaderna under lånens första bindningstider ger vi våra kunder tid att anpassa sig till det nya ränteläget, säger Adam Cocozza.

Rulla till toppen