Botryggs ägare ger ny stor donation till LiU

En donation på 125 miljoner kronor möjliggör inrättandet av fem nya professurer inom Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Donationen riktas till ämnena nationalekonomi, ekonomisk historia, konsthistoria, statsvetenskap samt historia med inriktning modern historia.

Bakom donationen står Botryggs ägare Michael Cocozza och hans hustru Catharina Högbom, som stärker sin sedan tidigare inrättade stiftelse för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun.

För Filosofiska fakulteten innebär den nya donationen ett tillskott till de aktuella ämnena av aldrig tidigare skådat slag, enligt dekan Ulf Melin:

– Det är en fantastisk möjlighet att utveckla verksamheten vid institutionerna inom de här viktiga områdena. Det ger möjlighet att attrahera personer som är duktiga i sitt ämne och ge dem en väldigt god och långsiktig finansiering. Det är ju sällan vi har så här långsiktig extern finansiering till forskningsmiljöerna, säger Ulf Melin.

Stiftelsen har tidigare bidragit till anställningen av två professorer i historia, som nu är aktiva i verksamheten, och även möjliggjort att ett antal postdoktorer kunnat anställas.

– Jag inser att den här typen av donation till forskning är relativt ovanlig i Sverige. Här borde kapitalägarna se mer på USA och ta efter traditionen där. Kapitalskatterna i Sverige är idag så pass låga att det finns utrymme för att donera till forskningen. Kunskap och utbildning är det som mest bidrar till ekonomisk tillväxt och ökade möjligheter att förbättra vårt samhälle, säger Michael Cocozza.

Han är själv särskilt nöjd med att det blir två nya professorer inom nationalekonomi – varav en inom ekonomisk historia – vilket han hoppas ska bredda ämnet vid Linköpings universitet.

– Placeringen av en professur inom ekonomisk historia inom forskningsmiljön nationalekonomi tror jag kommer vara utvecklande för bägge ämnesområdena. Internationellt görs den mest intressanta forskningen inom ekonomisk historia av personer med såväl teoretisk nationalekonomisk som historisk skolning. Den kombinationen saknas idag i Sverige. Det ansluter också till den tvärvetenskapliga inriktningen inom filosofiska fakulteten i Linköping.

Rulla till toppen