Vinnande förslag för ett hotell i Älvsjö Centrum Stockholm & Projekt