Riksdagsbesök hos Botrygg

På måndag 18 februari besöker gruppledare för civilutskottet Oskar Öholm (M) och riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M) och Andreas Norlén (M) Botrygg i Linköping för att diskutera hur Boverkets och Naturvårdsverkets motstridiga beslut kopplade till buller har drabbat företagets verksamhet. Detta gäller bland annat planen för 1 000 nya bostäder i Övre Vasastaden, se bild.

I Linköping är det bullret från Gripenplanen som skapar motstridiga myndighetsbeslut. När ett plan startar stiger bullret över 70 decibel. Naturvårdsverket menar att det inte bör förekomma enstaka bullertoppar över denna nivå vid bostäder, medan Boverket å sin sida säger att det genomsnittliga bullervärdet under ett dygn bör vara styrande och då klarar Saab gränsvärdet utan problem. Alltså, den ena myndigheten säger si, medan den andra säger så. Här vill Moderaterna se en mer förutsägbar modell där det blir mer av ordning och reda i beslutsprocessen.

– Det är nu hög tid att det tas fram enhetliga riktlinjer som förenklar för företag och samtidigt underlättar för fler bostäder. Vi vill se mer ordning och reda i beslutsprocessen och därför tillsatte regeringen nyligen en utredning med uppdraget att skapa förutsättningar för en bättre samverkan mellan berörda myndigheter, säger Oskar Öholm.

Rulla till toppen