Botrygg får avslag på sophus och cykelparkeringar Corren