Föräldrakooperativet förskolan Bullerbyn får fortsätta sin verksamhet i Tannefors

Mark- och miljööverdomstolen avslår SAABs överklagan rörande förskoleverksamheten i Botryggs fastighet på Lindesbergsgränd 11 i Tannefors. Målet har drivits gemensamt av föräldern vid förskolan Lisa Lewander och Botrygg.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i dagens dom, liksom Mark- och miljödomstolen i Växjö gjorde i domen 2012-03-08, att det är Boverkets allmänna råd 2009:1 Flygbuller i planeringen som ska ge vägledning vid bedömning av ny bebyggelse kring flygplatser. Boverkets råd ger större möjligheter att bygga i Linköping än Naturvårdsverkets råd från 2008.

Då ännu en instans fastställer principen om att det är Boverkets allmänna råd 2009:1 Flygbuller i planeringen som ska gälla i PBL-ärenden så hoppas vi att SAAB lägger ned vidare överklaganden i detta och andra ärenden så att bostadsbyggandet i Linköping kan komma igång, uttalar Botryggs VD Michael Cocozza.

Rulla till toppen