Botrygg planerar 20 smålägenheter på Platensgatan 27 corren