Botrygg tänker annorlunda

I veckan som gick ägde tillväxtdagarna 2013 rum i Linköping och som en programpunkt deltog Botryggs vd Michael Cocozza i ett panelsamtal där samtalsämnet var utländska byggföretag och varför de är så framgångsrika på den svenska marknaden. Medan mycket av debatten kom att handla om motsättningen mellan arbetsgivare och arbetstagare gav Cocozza ett nytt perspektiv på denna sakernas ordning. I stället för att fokusera på varför utländska byggföretag är framgångsrika i Sverige valde han nämligen att lyfta fram hur framgångsrika de svenska byggföretagen NCC och Skanska är i Europa. Samtidigt berättade han att Botrygg nästan helt slutat använda utländska underentreprenörer för att i stället anställa arbetstagare från Polen och Rumänien.

Tidningen Affärsliv skrev en artikel om panelsamtalet som du kan läsa här: http://www.affarsliv.com/?articleid=6391599&date=&menuids=

Rulla till toppen