Hyresgästföreningen och Botrygg ense om 0,9 procent Fastighetstidningen