Första spadtaget för nya äganderätter i Duvkullen

Botrygg påbörjade i och med det första spadtaget byggnationen av 26 nya småhus i Duvkullen i Linköping. Detta är den fjärde etappen av nybyggnation inom kv. Tandkronan. Tidigare har en större förskola, en kombinerad förskola/skola som hyrs av Montessoriskolan och ett äldreboende som hyrs av Linköpings kommun uppförts.

I den aktuella, fjärde, etappen ska sammanlagt 26 småhus byggas fördelat på enplans-, par- och radhus. Enplanshuset är 98 kvm på 4 rok, parhuset är 125 kvm på 5 rok och radhuset är 112 kvm på 3 rok.  Bostäderna kommer att säljas som äganderätter och samtliga hus kommer att ha egna trädgårdar i varierande storlekar. Till varje hus hör även en carport på tomten och inom området kommer en större lekplats att uppföras.  Radhusen och parhusen är i två plan.

Vid det första spadtaget för projektet deltog Kristina Edlund (vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden) och Rebecka Gabrielsson (ledamot geografiska utskottet). På plats finns även Maria Brahim (byggchef Botrygg), Malin Karlsson (projektledare Botrygg) och Charlotta Ek (projektassistent Botrygg).

Se mer information på projektets sida >>>

Rulla till toppen