Stort intresse för Botryggs säljstart av småhus i Bandhagen

Lördagen den 18 januari kl. 14.30 var det säljstart för Botryggs småhus i Bandhagen, Stockholm. Säljstarten som ägde rum på förskolan Skogen (precis intill projektet) var mycket välbesökt och kön startade redan kl 8 på morgonen. Under den dryga timmen som säljstarten pågick bokades drygt hälften av de hus som ska uppföras.

Tack vare det stora intresset släpper vi snart även husen i etapp två.

I området ska Botrygg sammanlagt bygga 31 äganderätter fördelat på fem villor och 26 radhus. Se planlösningar och priser på projektets sida >>>

 

 

Rulla till toppen