Nu startar Övre Vasastaden

Idag kom beslut  från mark- och miljööverdomstolen om att Linköpings kommun får rätt mot SAAB i bullerfrågan, det är i och med detta tillåtet att starta  byggnationen i Övre Vasastaden. Sammanlagt kommer vi att uppföra 1200 lägenheter i en första etapp omfattande de kvarter där Tielmans och Däckhuset låg tidigare. Det är sex byggherrar som kommer att dela på detta.

Botrygg kommer att uppföra 600 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter. För att skapa en mångfald i arkitektturen har tre kontor anlitats för att rita varsitt hus i kvarteret; M5 Arkitektur som ritar livsmedelsbutik och hyresrätter, Erséus Arkitekter som ritar hyresrätter och Christer Engdal Arkitektur som ritar bostadsrätter.

Vi håller just nu på med att sanera marken efter gamla Startvätten, sammanlagt är det 24 ton jordmassor som ska schaktas upp och köras i väg. Saneringen kommer att fortsätta under hela våren. Vi kommer att påbörja rivningen av Däckhusets gamla lokaler under maj månad och vi räknar med att vara färdig till augusti då vi börjar själva byggnadsarbetena med att  gjuta källarens bottenplatta i det första kvarteret utmed Timmermansgatan/Sveagatan. Detta kvarter kommer att omfatta ca 240 lägenheter med en ny Hemköpbutik i bottenvåningen. Butiken blir ca 2 000 kvm med parkering utanför eller under butiken i garage. Garaget bygger vi i två plan. Mot Industrigatan blir det lokaler för  gatukök och  bageri.

Vi hoppas vara klara för inflyttning i det första kvarteret i december 2015. Vi kommer att ha en fortlöpande produktion i det här området under de kommande 5-6  åren och planerar att erbjuda bostadssökande nya lägenheter kontinuerligt.

Rulla till toppen