Botrygg bygger nya vårdbostäder

Den 25 oktober 2013 tilldelades Botrygg, via en markanvisningstävling, uppdraget att bygga 50 nya vårdbostäder i Sandrinoparken bakom gamla lärarhögskolan i centrala Linköping.

Upphandlingen överklagades av Skanska (SMEBAB) som också deltog i markanvisnings-tävlingen. De ansåg att Botryggs anbud inte uppfyllde samtliga skall-krav och projekteringen av det nya äldreboendet fick därför skjutas upp. Idag kom domen från Förvaltningsrätten om att Skanskas (SMEBABs) ansökan om överprövning avslås.

I domen framgår att:

”Förvaltningsrätten har inte funnit att det i upphandlingen uppställts något krav att det i anbuden ska ingå färdiga underlag i form av ritningar och planer som motsvarar de tekniska krav som uppställts i upphandlingen. Arbetet med att färdigställa ritningar och planer av detta slag synes istället vara planerat att göras tillsammans med vald leverantör under kontraktsperioden”

– Domen är intressant för den ger kommunen möjlighet att göra upphandlingar av nya byggnader utan att krav ställs på helt färdiga handlingar i anbudsskedet. Det vore helt omöjligt att fem olika anbudsgivare skulle ta fram färdiga bygghandlingar som Skanska (SMEBAB) synes ha menat i denna process, säger Botryggs VD Michael Cocozza.

Rulla till toppen