Botrygg Göteborgs VD medverkade i Debatt i SVT

I gårdagens avsnitt av Debatt i SVT diskuterade bostadsfrågan och Botrygg Göteborgs VD Joachim Arcari var på plats för att lämna sina synpunkter. I avsnittet diskuterades bland annat om det är dags för ett nytt miljonprogram?

Joachim poängterade under programmet bland annat det långdragna planarbetet som en bidragande orsak till bostadsbristen. Han sa vidare att kommunens planmonopol bör förändras, så att privata planarkitekter, godkända av kommunen, kan driva planarbete fram till planbeslut där kommunen kan ta över.

Han menar att Botryggs metod är att hantera hela byggprocessen från ax till limpa och på så sätt få lägre hyror. Exempel på detta är att Botrygg har egen projektledning, inköpsorganisation där vissa materialgrupper importeras (övrigt köps direkt från fabrik i Sverige), vid produktion har företaget platsledning och egna byggnadsarbetare på plats och efter byggnation så förvaltar vi själva våra fastigheter.

Joachim kompletterar med att markanvisningstilldelning måste öka från kommunerna som sitter på stora byggbara bostadsområden. Tilldelningar som har skett men där byggbolag inte har startat inom avtalad tid bör återkallas för att tilldelas aktörer som är beredda på att bygga. Det är behov för fler bostäder och lägre priser och enda sättet att lösa detta är att öka produktionen.

Se hela debatten på länken >>>

I en debatt deltog bostadsministern Stefan Attefall (KD), Veronica Palm (S) och Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. I studion fanns även bostadslösa, byggherrar, arkitekter m.fl.

Rulla till toppen