Botrygg tilldelas mark i centrala Norrköping

Under januari 2014 hade Norrköpings kommun ute en markanvisningstävling om att få bygga på gamla busstationen mitt emot resecentrum i Norrköping. Botrygg anmälde sitt intresse och det är nu beslutat att vi tilldelas mark i den första etappen, kv. Mässingen, den del av området som ligger närmast Slottsgatan.

Området har i många år tjänat som busstation men kommer nu att stå inför en stor omvandling. Här kommer det att uppföras nya bostäder, lokaler och ett torg.

Inom kv. Mässingen kommer Botrygg bygga 70 nya lägenheter jämnt fördelat på bostadsrätter och hyresrätter.

Rulla till toppen