Byggstart för förskola i Ullstämma

I januari 2014 tilldelades Botrygg, via en markanvisningstävling, uppdraget att bygga en ny förskola i Ullstämma i Linköping. Efter en tids projektering var det så dags för det första spadtaget för projektet!

Vid det första spadtaget deltog f.v. Erik Waldén, projektledare från Botrygg, Maria Brahim, byggchef från Botrygg samt Christer Gunnarsson som jobbar med lokalfrågor på Linköpings kommuns barn- och ungdomsavdelning.

Förskolan som är i ett plan kommer att bestå av fyra avdelningar och ha plats för ca 70 barn. Avdelningarna kommer att ha stora ljusa rum och i mitten av förskolan byggs ett ”torg” som bygger samman alla avdelningar.

Förskolan beräknas kunna starta sin verksamhet i mitten på januari 2015.

Rulla till toppen