Motala forum och Botrygg

Varje år arrangeras konferensen Motala Forum av föreningen Bostad i Samverken. I år var det så dags för den fjortonde upplagan men på grund av bråk kring en av föredragshållarna ställs denna in.

Bostad i Samverkan bestod av medlemmarna Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Sveriges allmännyttiga bostäder ( Sabo ), Motala kommun och kommunala Bostadsstiftelsen Platen. Medlemmen Hyresgästföreningen önskade bjuda in Michael Cocozza från Botrygg i Linköping som föredragshållare, något som skapade osämja och blev upprinnelsen till Hyresgäst-föreningens avhopp.

I tidningen MVT framgår det att Hyresgästföreningen ville bjuda in honom som föreläsare för att visa på att det går att bygga nytt till vettiga priser. Fastighetsägarna vägrade att ta in Cocozza som föreläsare med motiveringen att han förespråkar en platt hyressättning.

– I klartext betyder det att han höjt hyrorna för lite, säger Björn Johansson, regionordförande i Hyresgästföreningen Sydost, till tidningen Hem & Hyra.

I den konflikt som uppstod valde övriga medlemmar att ställa sig på Fastighetsägarnas sida, något som till slut ledde till att Hyresgästföreningen hoppade av samarbetet.

Det var tråkigt att konferensen Motala Forum inte blev av i år säger Michael Cocozza på Botrygg. Botryggs hyressättning handlar om att vi ska hålla konkurrenskraftiga priser jämfört med allmännyttan. Vi tror på en utveckling med en större marknadsandel för det privata fastighetsägandet. Förutsättningen för det är att vi som privata ägare visar att vi kan leverera en bättre produkt än allmännyttan till ett lägre pris. Kan vi inte klara av det så har vi heller inte utrymme för att växa avslutar Michael Cocozza.

 

Läs mer på

MVT: http://www.mvt.se/nyheter/motala/?articleid=10022560

Sveriges radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5929693

Hem & hyra: http://www.hemhyra.se/ostergotland/motala-forum-laggs-ner-efter-brak-om-foredragshallare

Rulla till toppen