Botrygg Göteborg AB har vunnit en markanvisningstävling och erhållit uppdraget att bygga 40-100 nya lägenheter samt en kommunal förskola med 6 avdelningar i Kyrkbyn i Göteborg. Botrygg har sedan tidigare byggt två fastigheter i Kyrkbyn på Örebrogatan och Trekantsgatan. Det aktuella området ligger mitt emellan dessa vid Grönebacken i stadsdelen Lundby, ca 4 km från centrala Göteborg. Många av lägenheterna i detta område är små och en klar majoritet är hyresrätter. För att öka mångfalden i boendet är det därför önskvärt att skapa större lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Inom området finns i dag en förskola med 6 avdelningar som ska integreras i den nya bebyggelsen. Utdrag ur Fastighetskontorets motivering: Valet av Botrygg AB som aktör motiveras av bolagets vilja att på ett utvecklingsinriktat sätt bidra till de sociala aspekterna i stadsutvecklingen. Bolaget arbetar aktivt för att utveckla sin byggprocess i syfta att hålla nere produktionskostnader och hyresnivåer i sitt hyresrättsbestånd. Vidare bidrog bolaget genom sitt tävlingsbidrag till att nya lösningar inom ekologiskt byggande prövades och till utvecklingen av stadens program för miljöanpassat byggande. Botrygg Göteborgs vd,  Joachim Arcari, ” Vi är väldigt glada att Göteborgs kommunen värdesätter vår bevisade förmåga  att hålla ned produktionskostnaderna för lägre hyror. Samtidigt som vi klarar att bygga miljömässigt  och ta hänsyn till sociala aspekter i  Kyrkbyn” Detaljplanearbetet påbörjas under hösten och byggstart är beräknat till våren 2016.