Botrygg vann tilldelningstävling i Uppsala

Nu står det klart att Botrygg tillsammans med Semrén & Månsson vunnit tilldelningstävlingen för Östra Sala backe i Uppsala. Det vinnande förslaget bygger på öppenhet samt social och ekologisk hållbarhet. – Vi är jättestolta över att få vara med och utveckla de centrala delarna av Uppsala. Botrygg ser en stor potential i Uppsala och har som mål att fortsätta expansionen med 100–200 nybyggda lägenheter årligen, säger Adam Cocozza, VD på Botrygg.

Tilldelningstävlingen som Uppsala kommun anordnat gäller etapp två i utvecklingen av Östra Sala backe i Uppsala. Totalt fick kommunen in 49 tävlingsbidrag från 25 aktörer. Hela projektet innefattar omkring 500 nya bostäder. Botryggs tilldelning i etappen är på ca 100 lägenheter och en förskola.

– Vår idé är att skapa ett modernt stadskvarter med tydlig identitet och fokus på social hållbarhet. Förslaget ger ett öppet kvarter med fristående huskroppar som släpper in ljus på gårdar och genererar ett flöde genom kvarteret, säger Ida Fält från Semrén & Månsson.

Mötesplatser som verkstadsbyggnad på gården, grillplatser, utegym och cykelrum stimulerar till samtal grannar emellan. Byggnaderna består av många små och yteffektiva lägenheter för till exempel studenter uppblandat med större anpassade för barnfamiljer eller äldre. Allt för att stimulera till ett levande kvarter där människor kompletterar varandra och skapar en hållbar social miljö.

Att hyresgästernas trivsel står i centrum för Botrygg syns i de årliga hyresgästsundersökningar som AktivBo genomför. Botrygg utsågs 2011 till Sveriges bästa förvaltare och har sedan dess fortsatt höja sitt nöjd-kundindex.

– Uppsala kommun premierar just de kvaliteter som stämmer överens med Botryggs syn på modernt byggande. Vi har helt egen byggproduktion och är mycket noga med att ha hög kvalitet i byggteknik och material. Det gör att vi kan spara energi och hålla låga kostnader över tid och därmed ha låga hyror jämfört med våra konkurrenter, säger Cocozza.

Ambitionen är att de nya byggnaderna i Östra Sala backe ska uppnå klassificeringen Miljöbyggnad silver, dessutom förses delar av taken med solceller för att förse fastigheterna med hållbar energi.

Byggstart för fas två av Östra Sala backe planeras till 2016-2017.

Rulla till toppen