Botrygg vann markanvisningstävling i Göteborg

Under hösten utlyste Göteborgs stad en markanvisningstävling om att vara med och bebygga den nya storsatsningen Frihamnen i centrala Göteborg. Sammanlagt skickades 64 ansökningar in och efter dagens sammanträde står det klart att Botrygg är en av de aktörer som blivit utvalda och får en tilldelning på ca 30. 000 kvm BTA.

– Vi är jättestolta över att få vara med och utveckla de centrala delarna av Göteborg. Vi har sedan tidigare byggt ca 400 lägenheter på Hisingen och ser nu fram emot att även bygga i de centrala delarna av staden. Botrygg ser en stor potential i Göteborg och har som mål att fortsätta expansionen med 100–200 nybyggda lägenheter årligen, säger Joachim Arcari, ansvarig för Göteborgsregionen på Botrygg.

Tilldelningstävlingen som Göteborgs stad anordnat gäller den första etappen av byggnation i Frihamnen. Här ska Göteborgs centrum länkas över älven och vidare in mot Kvillebäcken, Lindholmen och Backaplan. Utbyggnaden, som kommer att ske etappvis, ska vid färdigställandet ge nya bostäder åt 15 000 människor. Botryggs tilldelning i den första etappen är etappen är ca 200 hyresrätter, 100 bostadsrätter och 1 000 kvm offentliga lokaler.

Området blir en testarena för prisdifferentierade lägenheter med hyror från 1 000 kr/kvm/år för bostäder.

Av de 64 ansökningar som kom in valdes åtta aktörer ut för markanvisning, därav enbart sex aktörer för bostadsbyggandet.

– Göteborgs stad och Älvstranden utveckling premierar just de kvaliteter och modeller som stämmer överens med Botryggs syn på modernt byggande. Vi bygger prisvärda, yteffektiva bostäder med hög kvalitet i byggteknik och material. Det gör att vi kan spara energi och hålla låga kostnader över tid och därmed ha låga hyror jämfört med våra konkurrenter, säger Joachim Arcari.

Byggstart är beräknat till 2017 och bostäderna kommer preliminärt stå klara 2021.

Rulla till toppen