Botrygg ger förslag om rastplats

Linköping är för anonymt för bilister på E4. Förutom de belysta flygplanen och den nya Gärstadpannan finns inget som berättar att man passerar Linköping. Förutom att det kommer en och annan doftpuff från biogasanläggningen så är det mörkt. Detta vill kristdemokraternas Lars Eklund ändra på. Han vill att Vägverket ska sätta upp lampor längs E4 från Tiftrondellen till Tallbodarondellen.

Norrköping har det, Jönköping har det, Uppsala har det och naturligtvis Stockholm och Göteborg, men inte Linköping. Linköpings stadsmotorväg är mörklagd, precis som vilken annan landsväg som helst.

Linköpings stad kan exponera sig mot tusentals trafikanter varje dag på motorvägen, men gör det inte. Tornby vänder baksidan mot motorvägen. Infarten mot staden från Tiftrondellen är mörklagd, detsamma gäller infarten vid Tallboda. För att inte måla allt i svart finns några ljuspunkter utefter motorvägssträckan: SAAB:s historiska flygplan och Tekniska Verkens ”Nya Gärstad”, säger Lars Eklund i en motion till teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är dags att förmedla budskapet att vid motorvägen ligger en attraktiv och expansiv stad fylld av ljus, värme och aktivitet. När man passerar staden i flödande motorvägsljus ska man samtidigt se de inbjudande ljusstråken in till staden. Självklart lockar detta till besök, en paus på en lång resa. Kanske den pausen bidrar till ökat nyföretagande och inflyttning.

Varde ljus
– En upplyst stadsmotorväg med ljusstråk in till staden innebär vad somliga kallar ”city beautification”, men det handlar också om marknadsföring av staden. Sist men inte minst innebär belysningen högre trafiksäkerhet på den upplysta sträckan.

Eklunds partikamrat, Jan-Willy Andersson spär på marknadsföringsidén genom att önska sig en rastplats utmed den aktuella sträckan.

– Det har vi pratat om länge. Vi skulle vilja ha en lite originellare rastplats än de traditionella, i höjd med Stångån. Kunde vi sen får till det så att E4:ans resenärer kunde åka motorbåt till Stångsmagasinet så vore det bra, säger Jan-Willy Andersson.

Rastplats
Just den idén saluförde Botryggs vd, Michael Cocozza, för ett tag sedan. Enligt de uppgifter tidningen fått del av ställer sig Vägverket inte helt avvisande till tanken. Vilket i sin tur torde innebära att de bekostar de cirka 20 miljoner avfarterna skulle kosta

Idén om en rastplats vid Stångån saluförde Botryggs vd, Michael Cocozza, för ett tag sedan

Sedan är det upp till Botrygg att bygga en rastplats som skiljer sig så markant från övriga rastplatser att bilisterna väljer att stanna just där. Men det är en annan historia.

Linköpings Tidning 2005-02-24

Rulla till toppen