Första spadtaget för nybyggnation på Rodga, Norrköping

Igår togs det första spadtaget för nya bostadsrätter inom kv. Mässingen vid Rodga i Norrköping.

Rodga, som ligger mellan Strömmen och Resecentrum, har i många år tjänat som busstation men kommer nu att stå inför en stor omvandling. Här kommer det att uppföras nya bostäder, lokaler och ett torg. Botrygg erhöll marken via en markanvisningstävling januari 2014 och kommer i och med det vara först ut i omvandlingen av området.

Botryggs tilldelning, kv. Mässingen, omfattar byggnation av 70 nya lägenheter fördelat på två huskroppar samt fem stadsradhus. Se mer information om projektet på http://www.botrygg.se/projekt/kv-massingen/

På plats för att hjälpa till med spadtaget var fr. v. Fredrik Berggren (projektledare på Botrygg), Adam Cocozza (VD på Botrygg), Kikki Liljeblad (ordförande stadsplaneringsnämnden), Hans Revenhorn (chef för Stadsbyggnadskontoret) och Karin Milles (stadsarkitekt).

Rulla till toppen