För första gången har hyresgästföreningen gjort upp om hyrorna med en privatvärd, före förhandlingarna med allmännyttan. I Linköping sänker Michael Cocozzas Botrygg AB hyrorna från årsskiftet. Det är landets första uppgörelse om sänkta hyror.
-Om vi inte sänker hyrorna, förlorar vi kunder till bostadsrätter och villamarknaden. Vi vill också växa i Stockholm, Göteborg och Malmö, så det är är ett sätt att få nya byggrätter och marknadsandelar, säger vd Michael Cocozza till Sveriges Radio Östergötland. Hyrorna sänks med 1,25 procent i Botryggs 713 lägenheter i Linköping, vilket innebär en cirka 80 kronor lägre hyrra för en trerumslägenhet. Botrygg kommer också att sänka hyrorna på 50 inflyttningklara lägenheter i Hammarby sjöstad i Stockholm. Där blir sänkningen ungefär hundra kronor på en trerumslägenhet, jämfört med hyran i kontrakten. Redan innan sänkningen är hyrorna där tio procent lägre än allmännyttans, hävdar Cocozza.
Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman fanns på plats i Linköping, för att kommentera uppgörelsen. Hon ser det som ett genombrott, även om uppgörelsen bara gäller en liten privatvärd. -Flera allmännyttiga bostadsbolag tror att de ska slippa undan med oförändrade hyror, men det går vi inte med på. Hyregästgföreningens förhandlingar med allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden börjar 8 november. Sveriges Radio- Östergötland 2005-10-27