Slopade bidrag innebär byggstopp för billiga hyresrätter enligt Botrygg

Här är smällen för bostadsbyggarna som ingen talat om i valrörelse eller budgetdiskussioner. Vid årsskiftet slopas:

  • Investeringsstimulans
  • Investeringsbidrag
  • Räntebidrag

För dem som satsar på att bygga billiga hyresrätter blir det dramatiska förändringar.
-Det som står tydligt mellan raderna i budgeten är att vi inte ska bygga hyresrätter utan mer bostadsrätter och vi kommer nu att ställa om produktionen, säger Michael Cocozza, vd för Botrygg i Linköping. Hans företag har etablerat sig i Stockholm med bostadsbyggen i Hammarby Sjöstad. De har – tills nu – specialiserat sig på att bygga billiga hyresrätter.
-Bidragen utgjorde 20 procent av totalkostnaden. Vi ser att det finns en tydlig ambition att öka andelen ägda lägenheter och vi måste anpassa oss efter det om vi ska fortsätta bygga, säger Michael Cocozza.
Nils Olof Nilsson, vd i Skanska Hyresbostäder, är inte lika drastisk i sina uttalanden.
-Om bidragen slopas minskar möjligheten att bygga hyreslägenheter med en rimlig hyra och det är inte så bra, om man inte gör något annat samtidigt som att ändra beskattningen vid investeringstillfället. Sådana åtgärder skulle kunna motverka effekten av att bidragen tas bort, säger Nils Olof Nilsson.
För studentbostäder har bidragen många gånger varit en förutsättning för att byggena ska bli av. Studenterna är priskänsliga.
-Utan bidragen kommer man nog att behöva tänka efter flera gånger innan man startar ett projekt, säger Mats Odersjö, vd för SGS Studentbostäder.
SGS har gjort bedömningen att i Göteborg behöver det byggas 500 lägenheter per år mellan 2008 och 2010. Inför valet hade man huvudbry. Socialdemokraterna hade planer på nya bidrag som skulle innebära ännu mer pengar – medan de borgerliga partierna ville ta bort bidragen. För de 365 lägenheterna i Lindholmsallén innebar det noll eller 50 miljoner i bidrag.
-Vi blixtstartade det projektet och de 35 miljonerna i investeringsstimulans utgör tio procent av de totala investeringarna, säger Mats Odersjö.
Samtidigt började de bygget av 74 studentlägenheter i ett vattentorn. Nu går byggena för högtryck för att de före årsskiftet ska ha kommit tillräckligt långt för att få ut bidrag.
På Sveriges Byggindustrier välkomnar man dock att bidragen tas bort.
-Det är positivt att man plockar bort snedvridande bidrag. Jag tror att den allmänt höga efterfrågan på bostäder kommer att fortsätta och inte påverka det totala byggandet i någon större utsträckning, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.
-Det kan säkert innebära omställningsproblem för en del projekt när stödet tas bort men utan bidrag sker investeringarna där de gör större nytta.
Bostadspolitiken inriktas på att förbättra konkurrensen med långsiktigt stabila villkor i stället för bidrag. BI räknar inte med att den starka konjunkturen påverkas av budgeten.
Den borgerliga alliansen har redan gett uttryck för en ny syn på bostadspolitiken. Det finns inte längre något eget departement eller någon bostadsminister. Frågorna ligger på miljöminister Andreas Carlgrens bord.
Michael Cocozza:
-De har tagit ner betydelsen av bostadsfrågorna och har inte samma fokus på byggbranschen som den förra regeringen hade. Det är synd.
Investeringsstimulans och investeringsbidrag försvinner vid årsskiftet och räntebidrag fasas ut till 2012.

Byggindustrin 2006-10-17

Rulla till toppen