Botrygg vann mot cykelaffär

Tvisten mellan Cocozzas Botrygg fastigheter och affären Cykelringen avgjordes på onsdagen av tingsrätten i Linköping. Cykelaffären behöver inte betala hela hyran de är skyldiga Botrygg, men de vann inte målet och måste betala alla rättegångskostnader.

Tvisten började när Botrygg skulle riva alla sina hus på och runt Bantorget i centrala Linköping för att sedan bygga nya. Cykelringen, som blev erbjudna alternativa lokaler, tackade nej till dessa och höll sig kvar ända till 2004 i det halvrivna huset. I tingsrätten hävdade affären att Botrygg inte kunde erbjuda dem en lika bra affärslokal som den de hade.

Störde verksamheten
Eftersom Cykelringen tyckte att rivningsarbetena störde deras affärsverksamhet så pass mycket hävdar de att de borde få ett hyresavdrag som är större än de över 400 000 kronor de är skyldiga Botrygg i obetald hyra.

Cykelringen beskriver problem som översvämningar och brist på varmvatten. Dessutom ska ljudet från rivningsarbetena intill ha varit så pass högt att de inte kunnat föra samtal i lokalen.

Halva hyran
Botrygg menade däremot att de rivningsarbeten som skett inte har stört Cykelringen så mycket som affären hävdar, utan att de har kunnat bedriva sin verksamhet i någorlunda normal omfattning.

Tingsrätten ger Botrygg rätt i tvisten men har trots det kommit fram till att rivningarna faktiskt skadade Cykelringens affärsverksamhet så pass mycket att de endast behöver betala 50 procent av hyran de är skyldiga Botrygg. Eftersom byggföretaget vann målet ska Cykelringen också betala deras rättegångskostnader, sammanlagt 180 000 kronor.

Linköpings Tidning 2006-12-14

Rulla till toppen